top of page

Impressum

bocad jest grupą firmy SCHULLER&Company GmbH

SCHULLER&Company GmbH

CEO:

Helmut Schuller
 

Adres:

Mergenthalerallee 15-21

65760 Eschborn

Germany

Phone:

+49 6196 700 8201

E-Mail:
info@schullerco.c
om

Rejestr handlowy:

Local court Frankfurt/Main
HRB 112350

Numer identyfikacji podatkowej:
DE 319 546 537

Wyłączenie odpowiedzialności:

SCHULLER&Company GmbH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i dokładność treści udostępnionych na stronie internetowej. Wszystkie  dane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego lub fachowego  SCHULLER&Company GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty, które powstaną na skutek korzystania z rej strony internetowej i treści na niej zamieszczonych. SCHULLER&Company GmbH nie jest odpowiedzialne za zawartość stron internetowych, do których odsyła bezpośrednio lub pośrednio. Odpowiedzialność prawna  i cywilno-prawna  leży po stronie danego dostawcy.

Źródło zdjęć:
https://ragna-pidun.de/

https://www.markuspuettmann.de/

https://www.istockphoto.com/de

Copyrig
ht:

SCHULLER&Company GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji, zmian lub uzupełnień prezentowanych informacji i danych bez wcześniejszej zapowiedzi. Wszystkie treści na tej stronie internetowej, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, logo, układem graficznym i filmami wideo są chronione prawami autorskimi i należą do SCHULLER&Company GmbH.
Nieuprawnione korzystanie, kopiowanie, upowszechnianie lub zmienianie tych treści jest jednoznacznie zabronione.Wykorzystanie informacji lub danych wymaga wcześniejsze pisemnej zgody wydawcy.

 

Copyright ©2024 SCHULLER&Company GmbH – Wszystkie prawa zastrzezone.

bottom of page