top of page

Oświadczenie o ochronie danych

I. Informacje ogólne

Firma SCHULLER&Company GmbH (zwana dalej „Schuller“) jako administrator strony internetowej www.bocad.com bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Dane osobowe traktujemy  jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych jak również na podstawie niniejszego oświadczenia. Podstawę prawną znajdziecie Państwo w szczególności w Rozporządzeniu  o Ochronie Danych (DS-GVO  -  RODO) oraz w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (BDSG0).

Podczas korzystania z tej strony internetowej przetwarzane są różne dane osobowe, w zależności od rodzaju i zakresu korzystania. Dane osobowe są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej (dalej „dana osoba”); jako osoba dająca się zidentyfikować uznawana jest osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą przyporządkowania do identyfikatora internetowego). Należą też tutaj takie informacje jak nazwisko,  adres, numer telefonu i data urodzenia.

 Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje Państwa o traktowaniu Waszych danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej, zgodnie z art. 12 i kolejnymi DS-GVO (RODO).

Wyjaśnia ono w szczególności, jakie dane gromadzimy i do czego z nich korzystamy. Poza tym informuje Państwa również o tym, jak się to odbywa i w jakim celu.

Niniejsze oświadczenie odnosi się jednoznacznie do procesów przetwarzania danych specyficznych dla danej witryny internetowej podczas odwiedzin naszej strony www. schullerandcompany.com. Schuller przypisuje duże znaczenie również ochronie danych osobowych, wykraczających poza przetwarzanie danych specyficznych dla danej strony internetowej. O naszych aktualnych wytycznych dot. ochrony danych osobowych zgodnie z DS-GVO (RODO) mogą Państwo dowiedzieć od Waszego opiekuna klienta.

II. Osoba odpowiedzialna

Osoba odpowiedzialna jest to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetworzenia danych osobowych (np. nazwiska, adresy mailowe itp.) . Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DS-GVO (RODO)i obowiązujących narodowych przepisów prawnych o ochronie danych osobowych ( w szczególności BDSG) oraz pozostałych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych jest:​

SCHULLER & Company GmbH

reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Pana  Helmuta Schullera

Tel.: +49 (0) 6196 7008 210

E-mail: dataprotection@schullerco.com

III. Inspektor ochrony danych w firmie

W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nim skontaktować poprzez:

datenschutz@schullerco.com

Inspektor ochrony danych osobowych

Dr. Christian Breuer

Tel.: 089/383870

E-mail: dataprotection@schullerco.com

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Wywołanie i odwiedzenie naszej strony internetowej – pliki Server Log

W celu technicznego udostępnienia strony internetowej, konieczne jest, abyśmy przetwarzali określone informacje automatycznie przekazywane przez Wasze przeglądarki, tak, aby nasza strona mogła zostać pokazana w waszej przeglądarce i aby można było z niej korzystać. Te informacje są automatycznie gromadzone i automatycznie zapisywane w tak zwanych plikach  Server-Log.  Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki

  • System operacyjny

  • Strona internetowa, z której następuje dostęp (Referrer URL)

  • Nazwa hosta komputera, z którego następuje dostęp

  • Data i godzina dostępu

  • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie

 

Zapisywanie w pamięci podanych powyżej danych dostępu jest konieczne dla sprawnie działającej strony internetowej i do zabezpieczenia bezpieczeństwa systemu od strony technicznej. Dotyczy to także zapamiętania adresu IP, które następuje z konieczności, a który przynajmniej teoretycznie pod pewnymi warunkami może umożliwić przyporządkowanie do Państwa osoby. Poza powyżej podanymi celami używamy plików server log wyłącznie w celu projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej czysto statystycznie i bez wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika. Nie następuje połączenie tych danych z innymi źródłami danych, ani żadna ocena danych do celów marketingowych.

Dane dostępu uzyskane w ramach korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane tylko przez okres, który jest niezbędny do uzyskania wymienionych wyżej celów. Wasz adres  IP jest przechowywany na naszym serwerze internetowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT przez maksymalnie 7 dn.i

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje o naszych produktach ​i usługach albo z nich skorzystać, to podstawą dla tymczasowego przechowywania i przetwarzania danych dostępowych jest art. 6 ust. 1 S. 1 punkt b DS-GVO(RODO) (podstawa prawna), który pozwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub w celu wykonania czynności umownych. Poza tym art. 6 ust. 1 S. 1 punkt f DS-GVO (RODO) służy jako podstawa prawna dla tymczasowego przechowywania technicznych danych dostępu.

 

Nasze uzasadnione zainteresowanie polega tutaj na tym, że chcemy udostępnić Państwu dobrze działającą technicznie i łatwą w obsłudze stronę internetową oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

2. Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłają Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, to Państwa wiadomość/ informacja (komentarz)  włącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi przekazanymi do opracowania i odpowiedzi zapytania oraz dla ewentualnych pytań uzupełniających są przechowywane u nas i odpowiednio przetwarzane. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach opracowania i odpowiedzi  na Państwa zapytanie lub udzielili nam Państwo odpowiedniej zgody.

O ile podejmą Państwo kontakt z nami w ramach istniejącego stosunku umownego lub skontaktują z nami wcześniej odnośnie do informacji o naszej ofercie lub innych usługach, to podane przez Państwa dane i informacje będą przetwarzane w celu opracowania i odpowiedzi Państwa zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 S.1 punkt b DS-GVO (RODO) (podstawa prawna).  W pozostałych przypadkach do zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 punkt. f DS-GVO (RODO) do prawidłowej odpowiedzi na zapytanie klienta / kontaktowe.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, do momentu, gdy cel przechowywania / przetwarzania danych przestanie istnieć (np. po zakończonym opracowaniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

3. Zastosowanie plików  cookie i przynależnych funkcji / technologii

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują szkód w Państwa komputerach i nie zawierają wirusów. Cookie służą do tego, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą i aby umożliwić udostępnienie określonych funkcji. Cookie są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Waszym komputerze i które zapamiętuje Wasza przeglądarka. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację Waszej przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Większość używanych przez nas plików cookie są to tzw. „Session-Cookies”. Są one kasowane automatycznie po zakończeniu odwiedzin lub sesji przeglądania (tzw. przejściowe pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Waszym urządzeniu peryferyjnym na określony okres tzn. aż je Państwo skasują ( tzw. pliki cookie persinstent). Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnych odwiedzinach. Możemy udzielić Państwu więcej informacji na temat wykorzystywanych funkcjonalnych plików cookie na pisemne zapytanie. Proszę kierować je na podane wyżej dane kontaktowe.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarką, żeby byli Państwo informowani o wstawieniu plików cookie i zezwalali na cookie w pojedynczych przypadkach, blokowali przyjmowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne kasowanie plików cookie przy zakończeniu sesji przeglądania. Sposób postępowania przy dezaktywacji plików cookie mogą Państwo znaleźć poprzez funkcęe „Pomoc” w Waszej przeglądarce. Przy dezaktywacji plików cookie może być ograniczona funkcjonalność i / lub pełna dostępność tej strony.

Dalsze opcje ustawień i dezaktywacji plików cookie można również znaleźć w poniższych wyjaśnieniach dotyczących konkretnych plików cookie i powiązanych funkcji/technologii używanych podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.

Niektóre z plików cookie, które używamy na naszej stronie, pochodzą od osób trzecich, które pomagają nam analizować oddziaływanie naszej strony internetowej i zainteresowanie odwiedzających, mierzyć wydajność i osiągnięcia lub umieszczać na naszej stronie spersonalizowane reklamy lub inne treści. W ramach naszej strony wstawiamy zarówno pliki  First Party Cookies (widoczne tylko z domeny, która właśnie się odwiedza) jak i pliki Third Party Cookies (widoczne z różnych domen i wstawiane regularnie przez osoby trzecie).

Pliki cookie opierające się o przetwarzanie danych następują na bazie zgody udzielonej przez Państwa zgodnie z art. 6 ust.. 1 S. 1 punkt a DS-GVO (RODO) (podstawa prawna) lub na podstawie art. 6 ust. 1 S. 1 punkt. f DS-GVO (RODO) (podstawa prawna) w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy polegają w szczególności na zapewnieniu użytkownikowi zoptymalizowanej technicznie, przyjaznej dla użytkownika i dostosowanej do jego potrzeb strony internetowej oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę, np. poprzez dezaktywację narzędzi/wtyczek opartych na plikach cookie wymienionych szczegółowo w poniższym przeglądzie. Dokonując odpowiednich ustawień, użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadnione interesy.

W szczególności w ramach tej strony internetowej stosowane są następujące narzędzia / wtyczki oparte na cookie:

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie udzielonej nam zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić dobrowolnie, klikając odpowiedni przycisk w "banerze plików cookie" podczas odwiedzania naszej strony internetowej. W ramach opisanego poniżej przetwarzania dane są również regularnie przesyłane do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Ireland Limited i Google LLC są dalej wspólnie określane jako "Google". Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (własne pliki cookie), które umożliwiają analizę korzystania ze strony przez użytkownika. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości użytkownika. Google wykorzystuje informacje generowane przez pliki cookie w naszym imieniu w celu analizy korzystania ze strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Umożliwia nam to poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Na podstawie analiz statystycznych dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.​

Informacje uzyskane przez Google Analytics Cookies o Waszym korzystaniu z tej strony internetowej ( np. czas, miejsce, częstość odwiedzin włącznie z adresem IP) są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google jest certyfikowany zgodnie z umową  Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework). Okres przechowywania przez  Google dla odpowiednich danych na płaszczyźnie użytkownika i wydarzenia ustaliliśmy na 14 miesięcy (najkrótsza z możliwych opcji)​

4. Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stosujących  Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA, a tym samym zanonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostaje przesłany pełny adres IP i tam skrócony. Zgodnie z własnymi informacjami Google, adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google dotyczącymi danej osoby.

5. Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie Google Analytics, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki (patrz wyżej). Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

6. Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych

Alternatywnie mogą Państwo aktywować / dezaktywować gromadzenie Waszych danych przez  Google Analytics szczególnie na urządzeniach mobilnych klikając na następujący link:

dezaktywacja Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Przy dezaktywacji zostanie wstawiony plik cookie, który zapobiega  gromadzeniu Państwa danych przy kolejnych odwiedzinach tej strony.

Konkretnie Google Analytics używa następujących Tracking Cookies: __utmz, __utma, __utmb, __utmc, __utmt.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics i zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz opcji ustawień i sprzeciwu znajdą Państwo w Deklaracji o Ochronie danych Osobowych firmy Google, do pobrania przez link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

7. YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki do platformy YouTube, aby wstawiać filmy wideo i aby je można było je odtwarzać na naszej stronie internetowej. Administratorem tej platformy jest  YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube jest spółką powiązaną  z  Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Wstawianie wideo na You Tube następuje w tzw. „trybie rozszerzonej ochrony danych”, który zgodnie z informacjami dostawcy uruchamia zapamiętywanie danych użytkownika dopiero przy odtwarzaniu filmów wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza przekazywanie danych do partnerów You Tube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz wideo.

Gdy uaktywniacie Państwo filmy wideo osadzone na naszej stronie internetowej​, zostaje utworzone połączenie do serwerów YouTube i rozpoczyna się transmisja danych. Nie mamy wpływu na zakres i zawartość tych danych, które są przekazywane przy uaktywnieniu wtyczki do You Tube, i ewentualnych partnerów You Tube. Do serwera You Tube zostają między innymi przekazane informacje, jakie nasze strony odwiedzali Państwo. Zgodnie z wskazówkami You Tube informacje te służą m. in. do sporządzenia statystyki dla filmów wideo, poprawienia przyjazności dla użytkownika i zapobieganiu nadużyciom. W tym celu You Tube wstawia pliki cookie, aby zbierać informacje o zachowaniu użytkownika. Pliki cookie pozostają na Waszym urządzeniu końcowym , aż do momentu, gdy Państwo je usuną. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu plików cookie przez You Tube poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki (p. wyżej).

Gdy zalogujecie się Państwo na koncie You Tube, umożliwiacie You Tube przyporządkowanie Waszego zachowania podczas serfowania po platformie bezpośrednio do Waszego osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed aktywowaniem przycisku odtwarzania.

Korzystanie z You Tube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 punkt f DS-GVO (RODO).

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkownika znajdą Państwo w Oświadczeniu o Ochronie Danych firmy Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

8. Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług Google Maps. Dostawa jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Regularnie w ramach opisanego niżej przetwarzania dane przekazywane są do  Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Ireland Limited und Google LLC będą wspólnie zwane poniżej  „Google“. Aby korzystać z funkcji Google Maps niezbędne jest, zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. Administrator tej strony nie ma wpływu na tą transmisję danych. 

 

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwiejszego znajdowania miejsc podanych na naszej stronie. . Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 punkt f DS-GVO (RODO).

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkownika znajdą Państwo w Oświadczeniu o Ochronie Danych firmy You Tube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9. Inne przeznaczenie

Przestrzeganie przepisów prawnych: poza tym przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby przestrzegać pozostałych zobowiązań prawnych, które dotyczą nas w związku z naszą działalnością  gospodarczą.  Należą tutaj szczególnie okresy przechowywania w oparciu o prawo handlowe i podatkowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 punkt c DS-GVO (RODO) (podstawa prawna) w celu wypełnienie  zobowiązań prawnych, którym podlegamy.

Egzekwowanie przepisów prawnych: poza tym przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dochodzenia naszych praw i egzekwowania naszych roszczeń prawnych. Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników, aby móc bronić się przed roszczeniami prawnymi. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe, w zakresie, jaki jest niezbędny do zapobiegania przestępstwom i ich ściągania. Przetwarzamy Pastwa dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6ust. 1 S. 1 punkt. f DS-GVO (RODO) (podstawa prawa), w zakresie, w jakim dochodzimy roszczeń prawnych lub bronimy się w sporach prawnych lub zapobiegamy przestępstwom lub prowadzimy dochodzenia w ich sprawie (uzasadniony interes).

Zgoda: jeśli wyrażą Państwo zgodę  na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. wysyłanie materiałów informacyjnych i ofert), zgodność z prawem tego przetwarzania opiera się na tej zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam udzielone przed wejściem w życie DS.-GVO (RODO), tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że odwołanie jest skuteczne tylko na przyszłość i nie ma wpływu na przetwarzanie danych do tego momentu

V. Odbiorca danych

Wewnątrz firmy Schuller dostęp do Państwa danych mają tylko te stanowiska, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań kontraktowych lub ustawowych. Także zatrudnieni przez nas dostawcy usług i podwykonawcy ( np. usługodawcy techniczni, firmy spedycyjne, firmy zajmujące się wywozem śmieci) mogą  otrzymać od nas dane do tych celów. Ograniczamy przy tym  przekazywanie danych osobowych do niezbędnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych. Odbiorcy otrzymują częściowo Państwa dane osobowe jako przetwarzający zlecenie i  podczas przetwarzania Państwa danych są ściśle związani  naszymi poleceniami.

Odbiorcy działają częściowo samodzielnie na własną odpowiedzialność pod kątem ochrony danych i są tutaj również zobowiązani do przestrzegania wymogów DS.-GVO (RODO) i pozostałych regulacji dot. ochrony danych osobowych. 

 

Wreszcie, w indywidualnych przypadkach przekazujemy dane osobowe naszym konsultantom w sprawach prawnych lub podatkowych, przy czym odbiorcy ci są zobowiązani do zachowania szczególnej poufności i tajemnicy ze względu na ich status zawodowy.

VI. Transfer danych do krajów trzecich  

Podczas korzystania z wyżej wymienionych narzędzi, np. Google, możemy przekazywać adres IP użytkownika do krajów trzecich (patrz wyżej). Przekazywanie danych może opierać się między innymi na decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 DS.-GVO (RODO) . W przeciwnym razie nie przekazujemy danych osobowych użytkownika do krajów spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani do organizacji międzynarodowych, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

VII. Czas przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobiste najpierw na okres, którego wymaga dane zastosowanie (por. wyżej  o poszczególnych celach przetwarzania). To może również obejmować okresy inicowania umowy (stosunek prawny przed zawarciem umowy) i realizacji umowy. Na tej podstawie dane osobowe są regularnie usuwane w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych i/lub prawnych, chyba że ich tymczasowe dalsze przetwarzanie jest konieczne do następujących celów:

  • Wypełnienie ustawowych obowiązków przechowywania, które wynikają np. z kodeksu handlowego (§§ 238, 257 ust. 4 HGB) i rozporządzenia ((§ 147 ust. 3, 4 AO). Podane tam okresy dot. pzechowywania danych wynoszą aż do 10 lat

  • Zachowanie dowodów z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu. Zgodnie z  §§ 194  i następne Kodeksu Cywilnego (BGB) te okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym normalny okres przedawnienia wynosi 3 lat.​

Informacje uzyskane przez Google Analytics Cookies o Waszym korzystaniu z tej strony internetowej ( np. czas, miejsce, częstość odwiedzin włącznie z adresem IP) są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google jest certyfikowany zgodnie z umową  Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/e Niee jest więć możliwy u-us-framework). Okres przechowywania przez  Google dla odpowiednich danych na płaszczyźnie użytkownika i wydarzenia ustaliliśmy na 14 miesięcy ( najkrótsza z możliwych opcji)

 

VIII. Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przez nas chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć stosowny poziom bezpieczeństwa i zabezpieczyć prawa osobiste danej osoby. Przedsięwzięte środki służą między innymi unikaniu niedozwolonego dostępu do urządzeń technicznych używanych przez nas oraz ochronie danych osobowych przed niedozwolonym zapoznaniem się z nimi przez osoby trzecie. Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji zaufanych treści jak np. Państwa zapytania, które wysyłacie do nas jako administratora strony, wykorzystuje kodowanie SSL lub TLS. Kodowanie połączenie poznajemy po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z  http:// na “https://”  i po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Gdy uaktywnione jest kodowanie  SSL lub TLS, dane, które przekazują Państwo do nas, nie mogą być czytane przez osoby trzecie. Mimo to podkreślamy, że transmisja danych w intrenecie (np. przy komunikacji za pomocą e-maili) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie jest więc możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

IX. Prawa użytkownika jako osoby, której dotyczą prawa ochrony danych

Jako osoby, których dotyczy prawo ochrony danych przysługują Państwu następujące prawa;

Prawo do informacji: są Państwo w każdej chwili upoważnieni do zażądania od nas (w ramach art. 15 DS.-GVD)  potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa osoby; jeśli tak jest, to są też Państwo uprawnieni w ramach art. 15 DS-GVO,(RODO) do otrzymania informacji o tych danych osobowych oraz dalszych informacji ( m. in. cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania, pochodzenie danych, stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji a w przypadku transferu do krajów trzecich odpowiednich gwarancji) i kopii Państwa danych.. Obowiązują ograniczenia z § 34 BDSG.

Prawo do sprostowania: są Państwo uprawnieni zgodnie z art. 16 DS-GVO (RODO) do zażądania od nas sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeśli są one błędne lub niepotrzebne.

Prawo do usunięcia: są Państwo uprawnieni, z uwzględnieniem art. 17 DS-GVO (RODO) do zażądania od nas natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą. Prawo do usunięcia nie istnieje m.in. jeśli niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, np. do wypełnienia zobowiązań prawnych ( np. ustawowe okresy przechowywania) lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Poza tym obowiązują ograniczenia z § 35 BDSG.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: są Państwo uprawnieni, z uwzględnieniem art. 18 DS-GVO (RODO) do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa.

X. Obowiązek dostarczania danych

Zasadniczo użytkownik nie ma obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak tego nie zrobią Państwo tego, nie będziemy w stanie udostępnić Wam naszej strony internetowej bez ograniczeń ani odpowiedzieć na Wasze zapytania. Dane osobowe, które nie są nam koniecznie potrzebne do wyżej wymienionych celów przetwarzania, są odpowiednio oznaczane jako informacje dobrowolne.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji /Profiling

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowanie decyzji lub Profiling‘u (automatyczna analiza osobistej sytuacji Państwa).

XII. Aktualność  i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

1.Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest aktualnie obowiązujące i ma stan z dnia 01 maja 2023.

2.Ze względu na rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

bottom of page